Uchwały w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVIII/305/2005, Z dnia: 28.09.2005

, Zmieniana: XXV/211/2004
W sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2004-2009
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/309/2005, Z dnia: 28.09.2005

, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wołczyn".
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/307/2005, Z dnia: 28.09.2005

, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/306/2005, Z dnia: 28.09.2005

, Zmieniana: XXX/252/2005
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2005r.
Załączniki:
uchw_306.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/311/2005, Z dnia: 28.09.2005

, Zmieniana:  
W sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Załączniki:
uchw_311.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.09.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/315/2005, Z dnia: 28.09.2005

, Zmieniana:  
W sprawie określenia zasad zbywania należących do Gminy Wołczyn akcji Spółki Akcyjnej pod firmą Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014339
Załączniki:
uchw_315.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.09.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/312/2005, Z dnia: 28.09.2005

, Zmieniana:  
W sprawie wzniesienia pomnika dla uczczenia 60-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
Załączniki:
uchw_312.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.09.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/313/2005, Z dnia: 28.09.2005

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikowanych mianowanych pracowników samorządowych.
Załączniki:
uchw_313.odt
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.09.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/310/2005, Z dnia: 28.09.2005

, Zmieniana:  
W sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Wołczyn.
Załączniki:
uchw_310.rtf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.09.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/303/2005, Z dnia: 29.06.2005

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Załączniki:
uchw_303.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2005.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/302/2005, Z dnia: 29.06.2005

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Załączniki:
uchw_302.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2005.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/298/2005, Z dnia: 29.06.2005

, Zmieniana:  
w sprawie zasad odpłatności za dojazdy uczniów gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_298.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2005.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/304/2005, Z dnia: 29.06.2005

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/251/2005 Rady Miejskiej z dnia 2 lutego 2005r. dotyczącej przystąpienia do realizacji inwestycji znajdującej się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pod pozycją 32 pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_304.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2005.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/297/2005, Z dnia: 29.06.2005

, Zmieniana:  
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2005r.
Załączniki:
uchw_297.doc
zal_297.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2005.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/300/2005, Z dnia: 29.06.2005

, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Wołczynie
Załączniki:
uchw_300.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2005.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2005 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 25  prawy
Początek strony