Budżet 2010

Projekt budżetu gminy Wołczyn na 2010 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 449/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.

Pismo

Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Wołczyna na 2010 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2010 i lata następne

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

Uchwała Nr 433/2009 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wołczyn na 2010 rok

Uchwała Nr 434/2009 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Wołczyn na 2010 r.

Uchwała Nr 435/2009 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prognozie kwoty długu gminy Wołczyn

 

Uchwała Nr XXXIV/289/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

 

Uchwała Nr XXXV/291/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Uchwała Nr XXXVI/298/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 r.

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr XXXVII/310/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zalącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Uchwała Nr XXXIX/319/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Uchwała Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zalącznik nr 4

 

 Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2010 r.

dochody

dochody własne

wydatki

wydatki budżetowe wg jednostek budżetowych

przychody i rozchody

wykonanie planu finansowego MiGBP w Wołczynie

wykonanie planu finansowego WOK

 

Uchwała Nr 335/2010 z dnia 10 września 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2010 r.

 

Uchwała Nr XLI/330/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 r.

Uchwała Nr XLII/337/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada w sprawie zmian budżetu gminy Wolczyn na 2010 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

zalącznik nr 3

 

Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2010 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego ( stan na 31 grudnia 2010 r. )

Uchwała Nr 182/2011 z dnia 20 kwietania 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2010 r.

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.05.2011
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.05.2011. Odsłon 6282, Wersja 15drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony