Zespół interdyscyplinarny

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności:

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

GRUPY ROBOCZE

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy
w rodzinie.

Do zadań grupy roboczej należy w szczególności:

Kto wchodzi w skład grupy roboczej?

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele:

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Gdzie szukać pomocy?

Nazwa instytucji

Nr telefonu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

77/ 41- 88 - 980

Posterunek Policji w Wołczynie

77/ 40 - 72 - 190

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kluczborku

77/ 41 - 42 - 353

Urząd Miejski w Wołczynie - Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie

77/ 41- 88 - 340

 

Przydatne strony:

Kocham. Nie biję.

Niebieska linia.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 29.06.2021 15:09
Opublikowana przez Beata Siwak dnia 29.06.2021 15:09. Odsłon 5471, Wersja 4