Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 555/2018, Z dnia: 10.04.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2018 , wersja 1

Numer: 558/2018, Z dnia: 10.04.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Wołczyn na dzień 31.12.2017 r.
Załączniki:
zarz_558.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2018 , wersja 1

Numer: 557/2018, Z dnia: 10.04.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 2017 rok
Załączniki:
zarz_557.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2018 , wersja 1

Numer: 554/2018, Z dnia: 10.04.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
554.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2018 , wersja 1

Numer: 553/2018, Z dnia: 03.04.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
553.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2018 , wersja 1

Numer: 552/2018, Z dnia: 03.04.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
552.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2018 , wersja 1

Numer: 550/2018, Z dnia: 22.03.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1

Numer: 549/2018, Z dnia: 22.03.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
Załączniki:
549.pdf
zal.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1

Numer: 548/2018, Z dnia: 21.03.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1

Numer: 547/2018, Z dnia: 19.03.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020
Załączniki:
zarz_547.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1

Numer: 546/2018, Z dnia: 12.03.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
546.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.03.2018 , wersja 1

Numer: 545/2018, Z dnia: 12.03.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
545.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.03.2018 , wersja 1

Numer: 544/2018, Z dnia: 28.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.03.2018 , wersja 1

Numer: 543/2018, Z dnia: 28.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
543.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.03.2018 , wersja 1

Numer: 532/2018, Z dnia: 28.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach
Załączniki:
zarz_532.pdf
Informacja wytworzona przez Kaczmarczyk Marcin dnia 02.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 43  prawy
Początek strony