Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 542/2018, Z dnia: 26.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wskazania uczniom zamieszkałym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wołczynie
Załączniki:
zarz_542.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 536/2018, Z dnia: 22.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_536.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 2

Numer: 541/2018, Z dnia: 22.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_541.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 539/2018, Z dnia: 22.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_539.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 537/2018, Z dnia: 22.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_537.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 540/2018, Z dnia: 22.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_540.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 538/2018, Z dnia: 22.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_538.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 535/2018, Z dnia: 09.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_535.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 533/2018, Z dnia: 06.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2018/19
Załączniki:
zarz_533.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 534/2018, Z dnia: 06.02.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planowania i ewidencji wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
zarz_534.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 531/2018, Z dnia: 02.02.2018


Zarządzenie Burmistrza o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego dla działek mienia komunalnego przeznaczonych na ogródki przydomowe
Załączniki:
zarz_531.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1

Numer: 530/2018, Z dnia: 31.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
530.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1

Numer: 529/2018, Z dnia: 30.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1

Numer: 528/2018, Z dnia: 30.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
528.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1

Numer: 527/2018, Z dnia: 25.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawi organizacji I Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych o Puchar Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
zarz_527.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 43  prawy
Początek strony