Zapytanie cenowe:

                                                                                                                                                                              20.07.2018 r.    

 

   Zapytanie Cenowe   

 

        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem w 2018 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wołczyn.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Zapytanie cenowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Wzór umowy schronisko

Wzór umowy schronisko z usługami opiekuńczymi

Wzór umowy noclegownia

Wzór umowy- ogrzewalnia

 

                                                                                                                                                              Wołczyn, dnia 30.07.2018 r.

 OPS.241.1.2018  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie zawiadamia, że w wyniku zapytania cenowego na świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wołczyn, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

 

1) w części nr 1, oferta złożona przez: Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla bezdomnych z siedzibą w Kędzierzyn Koźle ul. Zielna 11, 47-230 Kędzierzyn Koźle;

2) w części nr 2, oferta złożona przez: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą Klucze ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze;

3) w części nr 3, oferta złożona przez: Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielicach z siedzibą Bielice 127, 48-316               Łambinowice;

4)  w części nr 4 i 5, nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 20.07.2018
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 30.07.2018. Odsłon 6325, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony