Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 31/2009, Z dnia: 10.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przebudowa ul. Parkowej w Skałągach".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 2

Numer: 44/2009, Z dnia: 26.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji na 2009r.
Załączniki:
zarz_44.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009 , wersja 1

Numer: 4/2009, Z dnia: 09.01.2009

, Zmieniana:  
W sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.01.2009 , wersja 1

Numer: 49/2009, Z dnia: 23.11.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.11.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.11.2009 , wersja 1

Numer: 50/2009, Z dnia: 15.12.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.12.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.12.2009 , wersja 1

Numer: 12/2009, Z dnia: 27.02.2009

, Zmieniana:  
W sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdania RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd miejski w Wołczynie za 2008r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.03.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.03.2009 , wersja 1

Numer: 32/2009, Z dnia: 13.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa kanalizacj sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 1

Numer: 1/2009, Z dnia: 02.01.2009

, Zmieniana:  
W sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 4/98 Burmistrza Miasta Wołczyn z dnia 10 marca 1998r. dotyczącego przyznania dodatku z tytułu codziennej obsługi samochodu
Załączniki:
zarz_1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.01.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.01.2009 , wersja 1

Numer: 17/2009, Z dnia: 31.03.2009

, Zmieniana:  
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Uzupełnienie tłuczniem ubytków w drogach na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009 , wersja 1

Numer: 43/2009, Z dnia: 23.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej.
Załączniki:
zarz_43.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.10.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009 , wersja 2

Numer: 38/2009, Z dnia: 11.09.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.09.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.09.2009 , wersja 1

Numer: 34/2009, Z dnia: 20.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 1

Numer: 33/2009, Z dnia: 15.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie kontroli prowadzonej inwestycji pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 1

Numer: 41/2009, Z dnia: 23.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_41.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.10.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.10.2009 , wersja 1

Numer: 39/2009, Z dnia: 05.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_39.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony