Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: 36/2009, Z dnia: 26.08.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2010r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.08.2009 , wersja 1

Numer: 35/2009, Z dnia: 19.08.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.08.2009 , wersja 1

Numer: 34/2009, Z dnia: 20.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 1

Numer: 33/2009, Z dnia: 15.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie kontroli prowadzonej inwestycji pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 1

Numer: 32/2009, Z dnia: 13.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa kanalizacj sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 1

Numer: 31/2009, Z dnia: 10.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przebudowa ul. Parkowej w Skałągach".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 2

Numer: 30/2009, Z dnia: 10.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zmiana_regulminu_30.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.08.2009 , wersja 1

Numer: 29/2009, Z dnia: 01.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2003 z dnia 02 września 2003r. dotyczącego zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009 , wersja 1

Numer: 28/2009, Z dnia: 10.06.2009

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009 , wersja 1

Numer: 27/2009, Z dnia: 10.06.2009

, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009 , wersja 1

Numer: 26/2009, Z dnia: 10.06.2009

, Zmieniana:  
W sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2009 , wersja 1

Numer: 25/2009, Z dnia: 22.05.2009

, Zmieniana:  
W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.06.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.06.2009 , wersja 1

Numer: 24/2009, Z dnia: 22.05.2009

, Zmieniana:  
W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika i zastępcy kierownika jednostki budżetowej gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.06.2009 , wersja 2

Numer: 22/2009, Z dnia: 12.05.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.05.2009 , wersja 2

Numer: 21/2009, Z dnia: 28.04.2009

, Zmieniana:  
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą; "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wąsicach."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony