Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: 33/2009, Z dnia: 15.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie kontroli prowadzonej inwestycji pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 1

Numer: 34/2009, Z dnia: 20.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 1

Numer: 35/2009, Z dnia: 19.08.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.08.2009 , wersja 1

Numer: 36/2009, Z dnia: 26.08.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2010r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.08.2009 , wersja 1

Numer: 37/2009, Z dnia: 26.08.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.09.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.09.2009 , wersja 1

Numer: 38/2009, Z dnia: 11.09.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.09.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.09.2009 , wersja 1

Numer: 39/2009, Z dnia: 05.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_39.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2009 , wersja 1

Numer: 40/2009, Z dnia: 05.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_40.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2009 , wersja 1

Numer: 41/2009, Z dnia: 23.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_41.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.10.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.10.2009 , wersja 1

Numer: 42/2009, Z dnia: 23.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie planu zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009 , wersja 1

Numer: 43/2009, Z dnia: 23.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej.
Załączniki:
zarz_43.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.10.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009 , wersja 2

Numer: 44/2009, Z dnia: 26.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji na 2009r.
Załączniki:
zarz_44.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009 , wersja 1

Numer: 45/2009, Z dnia: 30.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
zarz_45.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009 , wersja 1

Numer: 46/2009, Z dnia: 02.11.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.11.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.11.2009 , wersja 1

Numer: 47/2009, Z dnia: 03.11.2009

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia komisji obecnej przy sporządzaniu spisu z natury sprzętu komputerowego osób nieobecnych.
Załączniki:
zarz_47.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony