Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.0120.55.2016, Z dnia: 30.12.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2017 , wersja 2

Numer: OR.0120.52.2016, Z dnia: 30.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn oraz ustalenia kwoty jednostkowej posiłku i jej refundacji oraz dowozu posiłków do szkół w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.54.2016, Z dnia: 30.12.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2017 , wersja 2

Numer: OR.0120.51.2016, Z dnia: 29.12.2016

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.01.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.50.2016, Z dnia: 06.12.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie uzupełniającej dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2016 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.12.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.12.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.48.2016, Z dnia: 16.11.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie - II etap"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.47.2016, Z dnia: 08.11.2016

, Zmieniana:  
zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.46.2016, Z dnia: 31.10.2016

, Zmieniana:  
W sprawie zimowego utrzymania dróg.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.11.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.11.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.45.2016, Z dnia: 28.10.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w Gminie Wołczyn."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.10.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.43.2016, Z dnia: 19.10.2016

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_43.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.10.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.10.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.42.2016, Z dnia: 14.10.2016

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_42.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.10.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.10.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.41.2016, Z dnia: 10.10.2016

, Zmieniana:  
W sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.10.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.10.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.40.2016, Z dnia: 07.10.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 roku.
Załączniki:
zarz_40.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.10.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.10.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.39.2016, Z dnia: 26.09.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą "Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z działki nr 3/1 w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.38.2016, Z dnia: 26.09.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć oraz organizacji wyjazdów edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach Szkoły Podstawowe w gminie Wołczyn stawiają na edukację oraz projektu Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno - Licealnym Zespole Szkól w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony