Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.0120.36.2016, Z dnia: 20.09.2016

, Zmieniana:  
w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.37.2016, Z dnia: 20.09.2016

, Zmieniana:  
w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.35.2016, Z dnia: 20.09.2016

, Zmieniana:  
W sprawie zarządzania bezpieczeństwem informacji i hasłami.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.34.2016, Z dnia: 05.09.2016

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Wołczyna z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.33.2016, Z dnia: 17.08.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.08.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.08.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.32.2016, Z dnia: 17.08.2016

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyn z dnia 31.05.2012 r. dotyczące wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.31.2016, Z dnia: 05.08.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów szkół - zakup imiennych szkolnych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.08.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.08.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.30.2016, Z dnia: 05.08.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.08.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.29.2016, Z dnia: 18.07.2016

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.07.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.07.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.28.2016, Z dnia: 13.07.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Usuniecie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z działki nr 3/1 w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.07.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.07.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.27.2016, Z dnia: 05.07.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Poznańskiej w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.07.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.26.2016, Z dnia: 22.06.2016

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.23.2016, Z dnia: 08.06.2016

, Zmieniana:  
W sprawie Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_23.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.06.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.06.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.24.2016, Z dnia: 08.06.2016

, Zmieniana:  
W sprawie normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Honda CR-V.
Załączniki:
zarz_24.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.06.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.06.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.22.2016, Z dnia: 05.05.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.05.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.05.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony