Budżet 2018

Zarządzenie Nr 487/2017 Burmistrza Wołczyna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 r. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognzy finansowej na lata 2018-2023

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2018 r. 

Uchwała Nr 435/2017 Składu Orzekającego Regoionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Wołczyn

Uchwała Nr 502/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżewaej gminy Wołczyn na 2018 r. 

Uchwała Nr nr 503/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Wołczyn na 2018 r. 

 

Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 r. 

Uchwała Nr 701/2017 z dnia 19 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr 730/2017 z dnia 19 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możłiwości sfinansoania deficytu określonego w uchwale budżetowej 

Uchwała Nr XLI/270/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2023

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2018 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 

 

Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 22 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2018 rok

Uchwała Nr 166/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.12.2017
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2019. Odsłon 2621, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony