Projekty Uchwał 2024-2029

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: II/2/2024, Z dnia: 22.05.2024

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
zmiana_PPiRPAN.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2024 , wersja 1

Numer: II/2/2024, Z dnia: 22.05.2024

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2024 , wersja 1

Numer: II/2/2024, Z dnia: 22.05.2024

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2024 , wersja 1
Początek strony