Pierwsza umowa. (wygasły...)

Pierwsza umowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel/fax 077 418 89 80

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

     18 lipca 2008rGmina Wołczyn i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie podpisał jako pierwszy w województwie opolskim umowę systemową o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. PO KL z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Projekt pn. Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie realizowany jest od początku maja 2008 do końca bieżącego roku. Wartość projektu wynosi 213 910,00 zł., wysokość pozyskanych środków to 191 310,00 zł..

     Dnia 28.07.2008r. ruszyły szkolenia dla 20 bezrobotnych osób w wieku aktywności zawodowej będących klientami OPS-u w Wołczynie. W pierwszej kolejności aktywizacja edukacyjna - kurs „Opiekunka środowiskowa z elementami języka niemieckiego" następnie aktywizacja zawodowa i społeczna, m.in. szkolenia: „Nowoczesne metody poszukiwania pracy", „Konstruowanie cv, listu motywacyjnego", „Wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości", „Jak zostać milionerem...", „...trening zachowań asertywnych", „Zarządzanie sobą w czasie i efektywne budowanie budżetu domowego" itp. Równolegle z kursami uzupełniającymi uruchomione zostanie wsparcie psychologiczne, prawne oraz doradztwo zawodowe. Osobom objętym aktywizacją w ramach projektu zapewniony został dojazd na szkolenia w Wołczyńskim Domu Kultury, a także wyżywienie w trakcie trwania kursów oraz wsparcie finansowe, a ponadto 10 osób zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych.

     W ramach projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie utworzony został dodatkowy etat pracownika socjalnego - w osobie Pana Waldemara Łuczek, który odpowiedzialny jest za część kontraktów socjalnych podpisanych w ramach projektu oraz na umowę-zlecenie koordynator projektu - Pan Piotr Kalinowski, poza tym w realizację projektu są zaangażowani wszyscy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie także w 2009r. myśli o tym aby starać się o kolejne wsparcie finansowe ze środków unijnych co da na pewno korzyści dla klientów OPS, ale i satysfakcję jej pracownikom.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez A. Wilczek dnia 27.07.2018
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 27.07.2018. Wygasa 17.08.2020. Odsłon 5815
Początek strony