za 2017 rok

za 2017 rok

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w gminie Wołczyn zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Oświadczenia składane do dnia 30 kwietnia 2017 r., według stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego.

Radni

Antkowiak  Waldemar

Bar Kazimierz

Bartosiński Jan 

Bogdanowicz Ludwik

Górska-Markowicz Beata

Kwaśnicki Mieczysław

Mały Szczepan

Mazurczak Krystyna

Mrugalski Ryszard

Neugebauer Halina 

Nowak Marek

Nowak Ryszard

Schatt Jolanta

Tokarska Joanna

Zarych Adam

Urząd Miejski

Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna

Bogusław Adaszyński - Zastępca Burmistrza

Beata Siwak - Sekretarz Gminy 

Katarzyna Krawiec - Skarbnik Gminy

Andrzej Szajniuk - Komendant Straży Miejskiej 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Marcin Dłubak

Grażyna Majcherska

Andrzej Maliński

Joanna Ptak - Fioncek

Jednoosobowe Spółki z o.o. gminy Wołczyn

Tomasz Olejnik - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie

Mariusz Pieńkowski - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

Instytucje Kultury

Rafał Neugebauer - Wołczyński Ośrodek Kultury

Małgorzata Pieńkowska - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie

Jednostki Organizacyjne Gminy

Agnieszka Wilczek - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Ewa Pluta -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Małgorzata Olejnik - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Ewa Włos - Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie

Celina Zając - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie 

Barbara Błaszczykiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie

Emilia Sławińska - Szkoła Podstawowa Komorzno

Beata Krzyształowicz - Szkoła Podstawowa w Wąsicach

Lesław Czernik - Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Alicja Kwaśnicka - Publiczne Przedszkole w Wołczynie

Informacja wytworzona przez dnia 16.05.2018
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.06.2018. Odsłon 2884, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony