Zarządzenia Kierownika Urzędu 2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: OR.120.16.2020, Z dnia: 06.03.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie ocena złożonych wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
Załączniki:
120.16.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.03.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.17.2020, Z dnia: 06.03.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych"
Załączniki:
120.17.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.03.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.18.2020, Z dnia: 10.03.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki".
Załączniki:
120.18.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.03.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.19.2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn".
Załączniki:
120.19.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.04.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.20.2020, Z dnia: 12.05.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
120.20.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.05.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.05.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.21.2020, Z dnia: 19.05.2020

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego sołectwa Gierałcice do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
120.21.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.05.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi w Rożnowie (droga na Górkę)
Załączniki:
120.23.2020.skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 05.06.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.06.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.24.2020, Z dnia: 05.06.2020

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Załączniki:
OR.120.24.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.06.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.06.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.25.2020, Z dnia: 09.06.2020

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
Załączniki:
120.25.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.06.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2020, Z dnia: 15.06.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wołczyn w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.06.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2020 , wersja 1

Numer: OR.120..27.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
OR.120.27.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2020 , wersja 2

Numer: OR.120.28.2020, Z dnia: 01.07.2020

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów źródłowych.
Załączniki:
120.28.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.07.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.29.2020, Z dnia: 24.07.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej".
Załączniki:
120.29.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.07.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.07.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.30.2020, Z dnia: 04.08.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji do oceny zakresu szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych spowodowanych intensywnymi opadami atmosferycznymi, wichurą i gradem.
Załączniki:
120.30.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.08.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.31.2020, Z dnia: 06.08.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności.
Załączniki:
120.31.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.08.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony