Zarządzenia Kierownika Urzędu 2021

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.46.2021, Z dnia: 20.10.2021

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.10.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.45.2021, Z dnia: 13.10.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego
Załączniki:
OR.120.45.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.10.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.44.2021, Z dnia: 12.10.2021

, Zmieniana:  
W sprawie norm zużycia paliwa dla nowego samochody pożarniczego marki Volvo FL 44R będącego na wyposażeniu OSP Gierałcice.
Załączniki:
OR.120.44.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jarosław Nylec dnia 12.10.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.10.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.42.2021, Z dnia: 06.10.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego
Załączniki:
OR.120.42.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.41.2021, Z dnia: 05.10.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego
Załączniki:
OR.120.41.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.10.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.40.2021, Z dnia: 01.10.2021

, Zmieniana:  
uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw szczepień przeciwko chorobie COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2
Załączniki:
OR.120.40.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.10.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.10.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.39.2021, Z dnia: 14.09.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2022 roku.
Załączniki:
OR.120.39.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Aleksandra Grabowska - Przybysz dnia 14.09.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.09.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.38.2021, Z dnia: 01.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn"
Załączniki:
zarz_or.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.37.2021, Z dnia: 17.08.2021

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
Załączniki:
OR.120.37.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.08.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.08.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.36.2021, Z dnia: 23.07.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Wołczynie i udzieleniu akredytacji bezpieczeństwa dla sytemu teleinformatycznego "Samodzielne Stanowisko Komputerowe (SSK)" przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"
Załączniki:
Zarz_OR.120.36.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 03.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.08.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.35.2021, Z dnia: 24.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
Zarz_or.120_35.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.34.2021, Z dnia: 18.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Udzielenie kredytu długoterminowego"
Załączniki:
Zarz_or.120.34.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.30.2021, Z dnia: 14.06.2021

, Zmieniana:  
zmieniające regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.32.2021, Z dnia: 14.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie - etap II"
Załączniki:
OR.120.32.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.33.2021, Z dnia: 14.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa ul. Tartacznej w Komorznie"
Załączniki:
OR.120.33.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2021 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony