Pożytek publiczny

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 ro
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2021 Utworzono: 31.05.2021

Uchwała

Rady Miejskiej w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2021 Utworzono: 19.01.2021

Wzory ofert i sprawozdań

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2021 Utworzono: 23.11.2018

archiwum... Początek strony