Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 39/2012, Z dnia: 21.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu spisowego
Załączniki:
zarz_39.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2012 , wersja 1

Numer: 37/2012, Z dnia: 21.12.2012

, Zmieniana:  

 

w sprawie powołania komisji stałej do odbioru inwestycji – robót budowlanych

 

Załączniki:
zarz_38.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2012 , wersja 1

Numer: 38/2012, Z dnia: 12.12.2012

, Zmieniana:  

W sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn"

 

Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.12.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.12.2012 , wersja 1

Numer: 35/2012, Z dnia: 05.12.2012

, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu spisowego

Załączniki:
zarz_35.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.12.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.12.2012 , wersja 1

Numer: 34/2012, Z dnia: 04.12.2012

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Usługa przesyłu energii elektrycznej dla gminy Wołczyn."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.12.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.12.2012 , wersja 1

Numer: 33/2012, Z dnia: 15.11.2012

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.11.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.11.2012 , wersja 1

Numer: 31/2012, Z dnia: 29.10.2012

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.10.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.10.2012 , wersja 1

Numer: 32/2012, Z dnia: 29.10.2012

, Zmieniana:  
W sprawie planu organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Wołczyn w sezonie 2012/2013.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.10.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.10.2012 , wersja 1

Numer: 28/2012, Z dnia: 14.09.2012

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia miesięcznego treningu systemu wykrywania i alarmowania
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.09.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.09.2012 , wersja 1

Numer: 29/2012, Z dnia: 14.09.2012

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2012 , wersja 1

Numer: 27/2012, Z dnia: 12.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2013 r.
Załączniki:
zarz_27.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.09.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.09.2012 , wersja 1

Numer: 26/2012, Z dnia: 28.08.2012

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.08.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.08.2012 , wersja 1

Numer: 25/2012, Z dnia: 17.08.2012

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Odbudowa mostu w miejscowości Szum"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.08.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.08.2012 , wersja 1

Numer: 24/2012, Z dnia: 30.07.2012

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Zakup biletów miesięcznych dla wychowanków przedszkoli i uczniów w roku szkolnym 2012/2013"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.08.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.08.2012 , wersja 1

Numer: 23/2012, Z dnia: 27.07.2012

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.07.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.07.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony