Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 6/2012, Z dnia: 06.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 23 stycznia 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych
z elementami profilaktyki"
Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2012 , wersja 1

Numer: 5/2012, Z dnia: 01.02.2012

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołczyn
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.02.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.02.2012 , wersja 1

Numer: 4/2012, Z dnia: 23.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
zarz_4.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2012 , wersja 1

Numer: 3/2012, Z dnia: 19.01.2012

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą : "Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.01.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.01.2012 , wersja 2

Numer: 2/2012, Z dnia: 09.01.2012

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.01.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.01.2012 , wersja 1

Numer: 1/2012, Z dnia: 02.01.2012

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji na rok 2012.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony