Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

INFORMACJA BURMISTRZA WOŁCZYNA z dnia 5 października 2023 r. Na podstawie art. 37 f § 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Wołczyna podaje do wiadomości wyborców informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


 

DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych


 

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?


 

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej


 

POSTANOWIENIE Nr 78/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I


 

POSTANOWIENIE Nr 94/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I


 

POSTANOWIENIE Nr 248/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Wołczyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


 

AKTUALNOŚCI - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.


 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa


 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

ZGŁOSZENIE bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie Wołczyn


 

ZARZĄDZENIE NR OR.120.38.2023 BURMISTRZA WOŁCZYNA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


 

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wołczyna z dnia 12 września 2023 roku


 

 

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 29 sierpnia 2023 r.


 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 września 2023 r.


 

POSTANOWIENIE NR 280/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


 

POSTANOWIENIE NR 283/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


 

POSTANOWIENIE NR 299/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Wołczyn


 

Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych


 

Dyżur Urzędnika Wyborczego


 

Infirmacja

Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 13.10.2023
Opublikowana przez Beata Siwak dnia 13.10.2023. Odsłon 395, Wersja 21drukuj
Wersja : lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony