Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 21/2013, Z dnia: 01.07.2013

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_21.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.07.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.07.2013 , wersja 1

Numer: 20/2013, Z dnia: 24.06.2013

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 31.05.2012 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2013 , wersja 1

Numer: 19/2013, Z dnia: 21.06.2013

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.06.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.06.2013 , wersja 1

Numer: 17/2013, Z dnia: 17.04.2013

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 31 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.05.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.05.2013 , wersja 1

Numer: 16/2013, Z dnia: 17.04.2013

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Rewitalizacja zabytkowych parków w Skałągach i Wierzbicy Dolnej".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.04.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.04.2013 , wersja 1

Numer: 15/2013, Z dnia: 10.04.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_15.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2013 , wersja 1

Numer: 14/2013, Z dnia: 09.04.2013

, Zmieniana:  
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia " Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2013 , wersja 1

Numer: 12/2013, Z dnia: 02.04.2013

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.05.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.05.2013 , wersja 1

Numer: 11/2013, Z dnia: 25.03.2013

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2011 Burmistrza Wołczyn z dnia 3 stycznia 2011 r. dotyczącego ustalenia kwot ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

 

Załączniki:
zarz_11.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: 10/2013, Z dnia: 25.03.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.03.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.03.2013 , wersja 1

Numer: 8/2013, Z dnia: 08.03.2013

, Zmieniana:  
W sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.03.2013 , wersja 2

Numer: 9/2013, Z dnia: 08.03.2013

, Zmieniana:  
W sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.03.2013 , wersja 2

Numer: 7/2013, Z dnia: 19.02.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
Załączniki:
zarz_7.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.02.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.02.2013 , wersja 1

Numer: 6/2013, Z dnia: 15.02.2013

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2013 , wersja 1

Numer: 5/2013, Z dnia: 01.02.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2013 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2013 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony