Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 54/2010, Z dnia: 22.12.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
zarz_54.doc
Informacja wytworzona przez dnia 23.12.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.12.2010 , wersja 1

Numer: 53/2010, Z dnia: 15.12.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.12.2010 , wersja 1

Numer: 51/2010, Z dnia: 06.12.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 08.12.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.12.2010 , wersja 1

Numer: 49/2010, Z dnia: 06.12.2010

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia Lidera Gminnego w Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 06.12.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.12.2010 , wersja 3

Numer: 50/2010, Z dnia: 06.12.2010

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_50.doc
Informacja wytworzona przez dnia 08.12.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.12.2010 , wersja 1

Numer: 48/2010, Z dnia: 26.11.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
zarz_48.doc
Informacja wytworzona przez dnia 26.11.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.11.2010 , wersja 1

Numer: 46/2010, Z dnia: 08.11.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Remont drogi w Krzywiczynach"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 09.11.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.11.2010 , wersja 1

Numer: 47/2010, Z dnia: 08.11.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.11.2010 , wersja 1

Numer: 45/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 3 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2010 , wersja 1

Numer: 43/2010, Z dnia: 03.11.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów do szkół w oku szkolnym 2010/2011 na trasie Wołczyn - Markotów Mały - Nowa Wieś - Brynica -Wąsice - Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.11.2010 , wersja 1

Numer: 44/2010, Z dnia: 29.10.2010

, Zmieniana:  
W sprawie Planu organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Wołczyn w sezonie 2010/2011.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 02.11.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.11.2010 , wersja 1

Numer: 42/2010, Z dnia: 15.10.2010

, Zmieniana:  
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Informacja wytworzona przez dnia 15.10.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.10.2010 , wersja 1

Numer: 41/2010, Z dnia: 11.10.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont dróg na terenie gminy Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 11.10.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.10.2010 , wersja 1

Numer: 39/2010, Z dnia: 08.10.2010

, Zmieniana:  
W sprawie  przeprowadzenia treningu doręczenia kart powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 11.10.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.10.2010 , wersja 1

Numer: 40/2010, Z dnia: 08.10.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia szkolenia dotyczącego doręczenia kart powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 11.10.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.10.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony