Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 38/2010, Z dnia: 08.10.2010

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej gminy Wołczyn w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Załączniki:
zarz_38.doc
Informacja wytworzona przez dnia 11.10.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.10.2010 , wersja 1

Numer: 35/2010, Z dnia: 28.09.2010

, Zmieniana:  

W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rozwój sportu kwalifikowanego w 2010r.

Załączniki:
zarz_35.doc
Informacja wytworzona przez dnia 28.09.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2010 , wersja 1

Numer: 37/2010, Z dnia: 22.09.2010

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego do prac spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.09.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2010 , wersja 1

Numer: 36/2010, Z dnia: 22.09.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2011r.
Załączniki:
zarz_36.doc
Informacja wytworzona przez dnia 27.09.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2010 , wersja 1

Numer: 34/2010, Z dnia: 15.09.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: Remont dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Młodych w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 20.09.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2010 , wersja 1

Numer: 33/2010, Z dnia: 10.09.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej .
Załączniki:
zarz_33.doc
Informacja wytworzona przez dnia 20.09.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2010 , wersja 1

Numer: 32/2010, Z dnia: 30.08.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 na podstawie szkolnych biletów miesięcznych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 21.09.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2010 , wersja 1

Numer: 31/2010, Z dnia: 30.08.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont dróg przejętych od ANR Opole"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 31.08.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.08.2010 , wersja 1

Numer: 30/2010, Z dnia: 20.08.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań no udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 trasa 1"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.08.2010 , wersja 1

Numer: 29/2010, Z dnia: 05.08.2010

, Zmieniana:  

W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie.

Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.08.2010 , wersja 1

Numer: 28/2010, Z dnia: 19.07.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia miesięcznego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 20.07.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.07.2010 , wersja 1

Numer: 27/2010, Z dnia: 01.07.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: Budowa drogi użytku rolniczego Bruny - Komorzno I etap
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2010 , wersja 1

Numer: 26/2010, Z dnia: 28.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
Urzędu Miejskiego w Wołczynie  
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2010 , wersja 1

Numer: 24/2010, Z dnia: 17.06.2010

, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Wołczyna z dnia 1 czerwca 2010 r. dotyczącego powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia  Gminnego Biura Spisowego w Gminie Wołczyn

Załączniki:
zarz_24.doc
Informacja wytworzona przez dnia 22.06.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.06.2010 , wersja 1

Numer: 23/2010, Z dnia: 17.06.2010

, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2010 Burmistrza Wołczyna z dnia 24 maja 2010 r. dotyczącego wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r.

Załączniki:
zarz_23.doc
Informacja wytworzona przez dnia 22.06.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.06.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony