Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IX/56/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zgody na udzielenie poręczenia gwarancji bankowej Stowarzyszeniu Lakolna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Załączniki:
uchw_56.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: XXVIII/206/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana: XXVI/187/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
uchw_206.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 2

Numer: XLVII/341/2014, Z dnia: 29.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
uchw_341.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: XXV/176/2012, Z dnia: 31.10.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
uchw_176.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.11.2012 , wersja 1

Numer: XXI/143/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_143.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/114/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_114.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1

Numer: VII/53/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_53.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: XXIX/217/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Załączniki:
uchw_217.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: IV/19/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich
Załączniki:
uchw_19.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2011 , wersja 1

Numer: XLI/305/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana: XXXVII/274/2013
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2014 roku
Załączniki:
uchw_305.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XL/296/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana: XXXIX/282/2014
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Załączniki:
uchw_296.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XI/65/2011, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa
Załączniki:
uchw_65.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2011 , wersja 1

Numer: VII/47/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_47.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: XXXII/238/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
uchw_238.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXII/236/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
uchw_236.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 23  prawy
Początek strony