Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXVIII/207/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_207.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: VII/54/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_54.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: XXXVIII/277/2013, Z dnia: 18.12.2013

, Zmieniana: XV/91/2011
o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_277.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2013 , wersja 1

Numer: XIII/77/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_77.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XVI/96/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
Załączniki:
uchw_96.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XLV/329/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
uchw_329.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 1

Numer: VII/45/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie utraty mocy uchwał zmieniających Uchwałę Nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_45.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.04.2011 , wersja 1

Numer: VII/51/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_51.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: IX/59/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_59.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: XIX/131/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej " Zasłużony dla Mista i Gminy Wołczyn "
Załączniki:
uchw_131.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XXI/135/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana: XV/94/2011

w sprawie zmian budżetu Gminy Wołczyn na 2012 rok

Załączniki:
uchw_135.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XVII/110/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: XXV/174/2012, Z dnia: 31.10.2012

, Zmieniana: XVIII/120/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_174.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.11.2012 , wersja 1

Numer: XXX/230/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_230.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XLII/313/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_313.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 2
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 23  prawy
Początek strony