Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXIII/164/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana: XVIII/120/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: XXIII/162/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_162.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: XXIII/161/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_161.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: XXIII/156/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana: XV/93/2011
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
uchw_156.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: XXIII/160/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: XXIII/158/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Załączniki:
uchw_158.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2012 , wersja 2

Numer: XXIII/157/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana: XV/94/2011
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 r.
Załączniki:
uchw_157.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: XXIII/159/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana:  
akt o utworzeniu samorządowej instytucji Kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
Załączniki:
uchw_159.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 2

Numer: XXIII/163/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana: X/102/2003
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_163.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 2

Numer: XXII/148/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 r.
Załączniki:
uchw_148.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1

Numer: XXII/155/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2012 r
Załączniki:
uchw_155.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1

Numer: XXII/153/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_153_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1

Numer: XXII/152/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana: XLI/331/2010
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Załączniki:
uchw_152.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.04.2013 , wersja 2

Numer: XXII/154/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana: XXI/142/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 
Załączniki:
uchw_154.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1

Numer: XXII/147/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
Załączniki:
uchw_147.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 23  prawy
Początek strony