Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXXIV/256/2013, Z dnia: 28.08.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 1

Numer: XXI/136/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana: XIV/85/2011
w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2012 roku
Załączniki:
uchw_136.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XLIV/326/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
uchw_326.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/204/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
Załączniki:
uchw_204.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XIII/78/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
uchw_78.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XXVIII/203/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
Załączniki:
uchw_203.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XVIII/118/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_118.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1

Numer: XXXV/264/2013, Z dnia: 25.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_264.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2013 , wersja 1

Numer: XLI/298/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana: XXVI/187/2012
o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
uchw_298.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XXII/147/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
Załączniki:
uchw_147.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1

Numer: XXXIII/247/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsicach
Załączniki:
uchw_247.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XLI/304/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_304.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XLVII/339/2014, Z dnia: 29.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zestawu rejestracyjnego na udziałach gminy Wołczyn w spółce ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
uchw_339.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: III/14/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2011 r.
Załączniki:
uchw_14.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: XXII/149/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana: XV/93/2011
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Załączniki:
uchw_149.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 3
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 23  prawy
Początek strony