Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXII/149/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana: XV/93/2011
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Załączniki:
uchw_149.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 3

Numer: XXII/150/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana: XV/94/2011
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 r.
Załączniki:
uchw_150.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 2

Numer: XXII/151/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/141/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia mienia Gminy Wołczyn będącego w zarządzie
i użytkowaniu likwidowanej Szkoły Podstawowej w Szymonkowie
Załączniki:
uchw_141.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 2

Numer: XXI/140/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia mienia Gminy Wołczyn będącego w zarządzie
i użytkowaniu likwidowanej Szkoły Podstawowej w Skałągach
Załączniki:
uchw_140.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/142/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zada,nia edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Załączniki:
uchw_142.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/139/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_139.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/134/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana: XV/93/2011
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
uchw_134.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 2

Numer: XXI/145/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
uchw_145.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/143/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_143.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/135/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana: XV/94/2011

w sprawie zmian budżetu Gminy Wołczyn na 2012 rok

Załączniki:
uchw_135.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/136/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana: XIV/85/2011
w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2012 roku
Załączniki:
uchw_136.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/133/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie podpisania aktu o ustanowieniu partnerskich stosunków między Gminą Wołczyn a Gminą Kerekegyhaza
Załączniki:
uchw_133.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/146/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 kwietnia 2012 r. Sygn akt II SA/Op 84/12
Załączniki:
uchw_146.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/137/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_137.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 23  prawy
Początek strony