Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XVIII/119/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdnomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_119.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1

Numer: XXXVII/270/2013, Z dnia: 27.11.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_270.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: XL/286/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_286.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 2

Numer: XXIV/168/2012, Z dnia: 26.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_168.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2012 , wersja 1

Numer: XLV/330/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Informacja wytworzona przez dnia 27.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.09.2014 , wersja 2

Numer: XXXIII/244/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_244.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 2

Numer: XIX/126/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej " Zasłużony dla Mista i Gminy Wołczyn "
Załączniki:
uchw_126.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XXV/173/2012, Z dnia: 31.10.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_173.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.11.2012 , wersja 1

Numer: XV/91/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_91.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XLI/297/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana: XXVI/185/2012
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_297.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 2

Numer: XVII/111/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie kontynuowania w 2012 r. realizacji projektu pod nazwą "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_111.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: XI/67/2011, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_67.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2011 , wersja 1

Numer: XXV/172/2012, Z dnia: 31.10.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
Załączniki:
uchw_172.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.11.2012 , wersja 1

Numer: XXXV/262/2013, Z dnia: 25.09.2013

, Zmieniana: XXVII/195/2012
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2013 , wersja 1

Numer: XXVII/192/2012, Z dnia: 19.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołczyn w latach 2013-2017
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.12.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2012 , wersja 1
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 23  prawy
Początek strony