Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXI/138/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_138.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXI/144/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Załączniki:
uchw_144.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XX/132/2012, Z dnia: 03.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
Załączniki:
uchw_132.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XIX/129/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej " Zasłużony dla Mista i Gminy Wołczyn "
Załączniki:
uchw_129.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XIX/127/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej " Zasłużony dla Mista i Gminy Wołczyn "
Załączniki:
uchw_127.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XIX/124/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Załączniki:
uchw_124.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XIX/125/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Kluczbork w sprawie powierzenia Gminie Kluczbork zadań w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_125.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XIX/122/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 r.
Załączniki:
uchw_122.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XIX/131/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej " Zasłużony dla Mista i Gminy Wołczyn "
Załączniki:
uchw_131.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XIX/126/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej " Zasłużony dla Mista i Gminy Wołczyn "
Załączniki:
uchw_126.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XIX/123/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
uchw_123.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XIX/121/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
uchw_121.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XIX/128/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej " Zasłużony dla Mista i Gminy Wołczyn "
Załączniki:
uchw_128.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XIX/130/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej " Zasłużony dla Mista i Gminy Wołczyn "
Załączniki:
uchw_130.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 2

Numer: XVIII/116/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
uchw_116.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 23  prawy
Początek strony