Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXVI/190/2012, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa
Załączniki:
uchw_190.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.11.2012 , wersja 1

Numer: XLVI/337/2014, Z dnia: 24.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w palnie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywiczyny
Załączniki:
uchw_337.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2014 , wersja 1

Numer: IV/20/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
uchw_20.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: XXXVII/271/2013, Z dnia: 27.11.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2013-2015
Załączniki:
uchw_271.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: XXIX/214/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
uchw_214.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: XXX/232/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_232.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XIV/83/2011, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana: III/16/2010
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
uchwazza wpf.doc
zazz1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2011 , wersja 1

Numer: V/33/2011, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_33.doc
uchw_33.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2011 , wersja 1

Numer: XXXVI/267/2013, Z dnia: 30.10.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_267.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2013 , wersja 1

Numer: VII/50/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn" 
Załączniki:
uchw_50.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: XXXV/261/2013, Z dnia: 25.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2013 , wersja 1

Numer: XXXIX/282/2014, Z dnia: 22.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Załączniki:
uchw_282.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2014 , wersja 1

Numer: XXII/150/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana: XV/94/2011
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 r.
Załączniki:
uchw_150.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 2

Numer: XXI/133/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie podpisania aktu o ustanowieniu partnerskich stosunków między Gminą Wołczyn a Gminą Kerekegyhaza
Załączniki:
uchw_133.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXV/179/2012, Z dnia: 31.10.2012

, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Wołczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
uchw_179.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.11.2012 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 23  prawy
Początek strony