Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVIII/117/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Załączniki:
uchw_117.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 2

Numer: XVIII/114/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_114.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/118/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_118.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/119/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdnomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_119.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/113/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skałągach
Załączniki:
uchw_113.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/120/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_120.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/112/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana: XVII/111/2012
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/111/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie kontynuacji w 2012 r. realizacji projektu pn. "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_112.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/115/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szymonkowie
Załączniki:
uchw_115.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 1

Numer: XVII/105/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: XVII/107/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: XVII/110/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: XVII/111/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie kontynuowania w 2012 r. realizacji projektu pod nazwą "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_111.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: XVII/109/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: XVII/106/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: XVII/108/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1
 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 23  prawy
Początek strony