Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXIX/211/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie kontynuacji w latach 2013 - 2014 realizacji projektu pod nazwą „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_211.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: XXIII/159/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana:  
akt o utworzeniu samorządowej instytucji Kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
Załączniki:
uchw_159.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 2

Numer: XXVIII/205/2012, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana: XXVI/186/2012
w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XVI/97/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szymonkowie
Załączniki:
uchw_97.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XXV/175/2012, Z dnia: 31.10.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_175.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.11.2012 , wersja 1

Numer: XXVI/183/2012, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2013 roku
Załączniki:
uchw_183.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.11.2012 , wersja 1

Numer: VII/48/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_48.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 2

Numer: XXX/227/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_227.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XVI/103/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uwzględnienia zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_103.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: III/9/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011

Załączniki:
uchw_9.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: XLVI/336/2014, Z dnia: 24.09.2014

, Zmieniana: XXXVIII/279/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_336.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2014 , wersja 2

Numer: XXXIX/285/2014, Z dnia: 22.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa
Załączniki:
uchw_285.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2014 , wersja 1

Numer: XII/71/2011, Z dnia: 28.09.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2011 , wersja 1

Numer: IX/60/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników
Załączniki:
uchw_60.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: XXXIII/254/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2013 r.
Załączniki:
uchw_254.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1
 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 23  prawy
Początek strony