Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVI/98/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
uchw_98.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/104/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/99/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Skałągach
Załączniki:
uchw_99.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/96/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
Załączniki:
uchw_96.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/97/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szymonkowie
Załączniki:
uchw_97.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/103/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uwzględnienia zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_103.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/100/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1  im. M. Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_100.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/102/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu aglomeracji "Wołczyn"
Załączniki:
uchw_102.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/101/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana: XV/93/2011
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 2

Numer: XV/90/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana: IV/25/2011
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Załączniki:
uchw_90.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XV/92/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
Załączniki:
uchw_92.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XV/93/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XV/91/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_91.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XV/94/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2012 r.
Załączniki:
uchw_94.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XV/89/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do realizacji zadania pracy z rodziną
Załączniki:
uchw_89.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony