Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XV/88/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XV/95/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 2012 roku
Załączniki:
uchw_95.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XIV/87/2011, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Załączniki:
uchw_87.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2011 , wersja 1

Numer: XIV/84/2011, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2011 , wersja 1

Numer: XIV/86/2011, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 r. o dziaąlności pożytku publicznego i o wolontariaciew roku 2012
Załączniki:
uchw_86.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2011 , wersja 1

Numer: XIV/83/2011, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana: III/16/2010
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
uchwazza wpf.doc
zazz1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2011 , wersja 1

Numer: XIV/85/2011, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problmów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2012 r.
Załączniki:
uchw_85.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2011 , wersja 1

Numer: XIII/73/2011, Z dnia: 28.10.2011

, Zmieniana:  
 

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XIII/82/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana: VI/41/2011
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. określającej zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytku wpisanym do ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_82.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XIII/76/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna do zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia przez Gminę Wołczyn Gminie Kluczbork zadania publicznego – prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn

Załączniki:
uchw_76.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XIII/81/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Wołczyna
Załączniki:
uchw_81.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XIII/75/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
 

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Załączniki:
uchw_75.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XIII/74/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana: III/17/2010
 

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XIII/79/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
Załączniki:
uchw_79.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XIII/77/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_77.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony