Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XIII/78/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
uchw_78.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XII/71/2011, Z dnia: 28.09.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2011 , wersja 1

Numer: XII/70/2011, Z dnia: 28.09.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2012 - 2015
Załączniki:
uchw_70.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2011 , wersja 1

Numer: XII/72/2011, Z dnia: 28.09.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zabezpieczenia w ramach partnerstwa dla Powiatu Kluczborskiego środków finansowych na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 -2015
Załączniki:
uchw_72.odt
Informacja wytworzona przez dnia 28.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2011 , wersja 2

Numer: XI/68/2011, Z dnia: 02.09.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_68.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2011 , wersja 1

Numer: XI/64/2011, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2011 , wersja 1

Numer: XI/69/2011, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2011 , wersja 1

Numer: XI/65/2011, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa
Załączniki:
uchw_65.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2011 , wersja 1

Numer: XI/67/2011, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_67.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2011 , wersja 1

Numer: XI/66/2011, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
uchw_66.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2011 , wersja 1

Numer: IX/61/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
Załączniki:
uchw_61.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: IX/57/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana: VII/36/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2007 r. określającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_57.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 2

Numer: IX/63/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2011 r.
Załączniki:
uchw_63.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: IX/55/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: IX/58/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Załączniki:
uchw_58.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony