Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XL/294/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
uchw_294.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XXI/146/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 kwietnia 2012 r. Sygn akt II SA/Op 84/12
Załączniki:
uchw_146.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XV/88/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: IV/26/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011
Załączniki:
uchw_26.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: XXX/228/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_228.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/224/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w latach 2013 - 2015 pn. "Aktywni zawodowo"
Załączniki:
uchw_224.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.04.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 2

Numer: XVII/106/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: V/32/2011, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana: XXXVI/291/2005
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_32.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.04.2011 , wersja 2

Numer: VI/36/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Wołczyn na lata 2011 - 2013
Załączniki:
uchw_36.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: XXX/223/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana: XXVI/183/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałnia Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2013 roku
Załączniki:
uchw_223.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XII/70/2011, Z dnia: 28.09.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2012 - 2015
Załączniki:
uchw_70.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2011 , wersja 1

Numer: XIX/123/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
uchw_123.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XXI/137/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_137.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XXX/222/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana: XXVIII/208/2013
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołczyn w latach 2013-2017
Załączniki:
uchw_222.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXVIII/202/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_202.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony