Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLV/331/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Załączniki:
uchw_331.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/320/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
uchw_320.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/321/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_321.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/319/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Załączniki:
uchw_319.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/322/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana: XXXVIII/279/2013
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
uchw_322.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/318/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Załączniki:
uchw_318.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/323/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
Załączniki:
uchw_323.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/326/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
uchw_326.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/327/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2014 roku
Załączniki:
uchw_327.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/325/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
uchw_325.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/324/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana: XIII/119/2007
o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów specjalnych uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn, uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych
Załączniki:
uchw_324.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XLII/316/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_316.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 1

Numer: XLII/310/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_310.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 2

Numer: XLII/317/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
uchw_317.pdf
Informacja wytworzona przez JUlita Matelska dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 1

Numer: XLII/312/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_312.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony