Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: IX/56/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zgody na udzielenie poręczenia gwarancji bankowej Stowarzyszeniu Lakolna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Załączniki:
uchw_56.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: IX/59/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_59.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: IX/60/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników
Załączniki:
uchw_60.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: IX/62/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok
Załączniki:
uchw_62.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: VII/42/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_42.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.04.2011 , wersja 1

Numer: VII/52/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_52.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/44/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005r. w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_44.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.04.2011 , wersja 1

Numer: VII/43/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_43.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.04.2011 , wersja 1

Numer: VII/49/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_49.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 2

Numer: VII/53/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_53.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/47/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_47.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/54/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_54.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/45/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie utraty mocy uchwał zmieniających Uchwałę Nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_45.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.04.2011 , wersja 1

Numer: VII/51/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_51.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/50/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn" 
Załączniki:
uchw_50.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony