Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: VII/48/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_48.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 2

Numer: VII/46/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana: III/11/2010
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
Załączniki:
uchw_46.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VI/37/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: VI/40/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana: III/14/2010
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn
w 2011 r.
Załączniki:
uchw_40.doc
Informacja wytworzona przez dnia 30.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 2

Numer: VI/38/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana: III/16/2010
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: VI/41/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: VI/39/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyrazenienia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Załączniki:
uchw_39.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: VI/36/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Wołczyn na lata 2011 - 2013
Załączniki:
uchw_36.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: VI/35/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana: V/34/2011
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2011 r. W sprawie kontynuacji w 2011 roku realizacji projektu pod nazwą „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_35.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: V/34/2011, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  
w sprawie kontynuacji w 2011 roku realizacji projektu pod nazwą "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_34.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2011 , wersja 1

Numer: V/33/2011, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_33.doc
uchw_33.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2011 , wersja 1

Numer: V/32/2011, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana: XXXVI/291/2005
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_32.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.04.2011 , wersja 2

Numer: V/31/2011, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_31.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2011 , wersja 1

Numer: IV/22/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_22.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: IV/28/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana: XLII/339/2010
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_28.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony