Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLII/311/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_311.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 2

Numer: XLII/313/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_313.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 2

Numer: XLII/314/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_314.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 1

Numer: XLII/315/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_315.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 1

Numer: XLI/301/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana: XXXVIII/279/2013
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
uchw_301.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 2

Numer: XLI/307/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Załączniki:
uchw_307.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XLI/302/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Załączniki:
uchw_302.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XLI/300/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana: XXXVIII/278/2013
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019
Załączniki:
uchw_300.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 2

Numer: XLI/303/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_303.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XLI/309/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa
Załączniki:
uchw_309.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XLI/299/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_299.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.04.2014 , wersja 2

Numer: XLI/308/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_308.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XLI/306/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Załączniki:
uchw_306.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XLI/305/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana: XXXVII/274/2013
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2014 roku
Załączniki:
uchw_305.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XLI/298/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana: XXVI/187/2012
o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
uchw_298.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony