Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLI/304/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_304.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XLI/297/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana: XXVI/185/2012
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_297.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 2

Numer: XL/289/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_289.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XL/293/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
Załączniki:
uchw_293.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XL/295/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana: XXXIX/281/2014
o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Załączniki:
uchw_295.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XL/296/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana: XXXIX/282/2014
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Załączniki:
uchw_296.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XL/286/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_286.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 2

Numer: XL/290/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana: XXXIX/284/2014
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
Załączniki:
uchw_290.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XL/291/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana: XXXV/265/2013
o zmianie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
Załączniki:
uchw_291.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XL/294/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
uchw_294.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XL/292/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno
Załączniki:
uchw_292.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XL/287/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_287.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XL/288/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana: XXXVIII/279/2013
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
uchw_288.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XXXIX/283/2014, Z dnia: 22.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Załączniki:
uchw_283.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2014 , wersja 1

Numer: XXXIX/282/2014, Z dnia: 22.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Załączniki:
uchw_282.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony