Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: I/4/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_iv.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: XXIV/165/2012, Z dnia: 26.09.2012

, Zmieniana: XV/93/2011
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
uchw_165.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2012 , wersja 1

Numer: XXVI/182/2012, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Szymonkowie
Załączniki:
uchw_182.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.11.2012 , wersja 1

Numer: XXXV/265/2013, Z dnia: 25.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zbycia nieruchomości
Załączniki:
uchw_265.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2013 , wersja 1

Numer: XIII/81/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Wołczyna
Załączniki:
uchw_81.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XXXII/233/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Wołczyn w latach 2013-2017
Załączniki:
uchw_233.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 2

Numer: XLI/307/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Załączniki:
uchw_307.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: IX/61/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
Załączniki:
uchw_61.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: III/12/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana: III/14/2006
w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 z dnia 28.12.2006 r. dotyczącej ustalenia rycztałtu miesięcznego radnym za udział w pracach Rady Miejskiej
Załączniki:
uchw_12.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2011 , wersja 1

Numer: XXII/148/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 r.
Załączniki:
uchw_148.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1

Numer: XI/69/2011, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2011 , wersja 1

Numer: XIX/124/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Załączniki:
uchw_124.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XXXIII/246/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymonkowie
Załączniki:
uchw_246.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XLIV/319/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Załączniki:
uchw_319.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XXX/231/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_231.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony