Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXIX/285/2014, Z dnia: 22.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa
Załączniki:
uchw_285.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2014 , wersja 1

Numer: XXXIX/284/2014, Z dnia: 22.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2014
Załączniki:
uchw_284.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2014 , wersja 1

Numer: XXXIX/281/2014, Z dnia: 22.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Załączniki:
uchw_281.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2014 , wersja 1

Numer: XXXVIII/276/2013, Z dnia: 18.12.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_276.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2013 , wersja 1

Numer: XXXVIII/279/2013, Z dnia: 18.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na rok 2014
Załączniki:
uchw_279.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2013 , wersja 1

Numer: XXXVIII/280/2013, Z dnia: 18.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 2014 roku
Załączniki:
uchw_280.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2013 , wersja 1

Numer: XXXVIII/277/2013, Z dnia: 18.12.2013

, Zmieniana: XV/91/2011
o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_277.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2013 , wersja 1

Numer: XXXVIII/278/2013, Z dnia: 18.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2013 , wersja 1

Numer: XXXVII/272/2013, Z dnia: 27.11.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
Załączniki:
uchw_272.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: XXXVII/274/2013, Z dnia: 27.11.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2014 roku
Załączniki:
uchw_274.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: XXXVII/270/2013, Z dnia: 27.11.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_270.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: XXXVII/271/2013, Z dnia: 27.11.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2013-2015
Załączniki:
uchw_271.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: XXXVII/273/2013, Z dnia: 27.11.2013

, Zmieniana: XXI/143/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_273.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: XXXVII/275/2013, Z dnia: 27.11.2013

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku
Załączniki:
uchw_275.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: XXXVI/267/2013, Z dnia: 30.10.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_267.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2013 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 23  prawy
Początek strony