Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVI/266/2013, Z dnia: 30.10.2013

, Zmieniana: XXVII/195/2012
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2013 , wersja 1

Numer: XXXVI/269/2013, Z dnia: 30.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
uchw_269.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2013 , wersja 1

Numer: XXXVI/268/2013, Z dnia: 30.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
uchw_268.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2013 , wersja 1

Numer: XXXV/265/2013, Z dnia: 25.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zbycia nieruchomości
Załączniki:
uchw_265.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2013 , wersja 1

Numer: XXXV/264/2013, Z dnia: 25.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_264.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2013 , wersja 1

Numer: XXXV/262/2013, Z dnia: 25.09.2013

, Zmieniana: XXVII/195/2012
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2013 , wersja 1

Numer: XXXV/261/2013, Z dnia: 25.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2013 , wersja 1

Numer: XXXV/263/2013, Z dnia: 25.09.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2013 r.
Załączniki:
uchw_263.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2013 , wersja 1

Numer: XXXIV/260/2013, Z dnia: 28.08.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
uchw_260.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.08.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 2

Numer: XXXIV/258/2013, Z dnia: 28.08.2013

, Zmieniana: XXVI/185/2012
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_258.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 1

Numer: XXXIV/259/2013, Z dnia: 28.08.2013

, Zmieniana: XXVI/187/2012
o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
uchw_259.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.08.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 2

Numer: XXXIV/256/2013, Z dnia: 28.08.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 1

Numer: XXXIV/257/2013, Z dnia: 28.08.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 1

Numer: XXXIV/255/2013, Z dnia: 28.08.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/248/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
uchw_248.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 23  prawy
Początek strony