Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XV/94/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2012 r.
Załączniki:
uchw_94.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XV/89/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do realizacji zadania pracy z rodziną
Załączniki:
uchw_89.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XV/88/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XV/95/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 2012 roku
Załączniki:
uchw_95.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XVI/98/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
uchw_98.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/104/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/99/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Skałągach
Załączniki:
uchw_99.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/96/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
Załączniki:
uchw_96.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/97/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szymonkowie
Załączniki:
uchw_97.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/103/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uwzględnienia zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_103.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/100/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1  im. M. Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_100.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/102/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu aglomeracji "Wołczyn"
Załączniki:
uchw_102.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XVI/101/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana: XV/93/2011
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 2

Numer: XVII/105/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: XVII/107/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 23  prawy
Początek strony