Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXIII/241/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Załączniki:
uchw_241.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/253/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana: XV/130/2007

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Załączniki:
uchw_253.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/246/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymonkowie
Załączniki:
uchw_246.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/249/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchach
Załączniki:
uchw_249.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/243/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/250/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia "obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork - Namysłów - Olesno"
Załączniki:
uchw_250.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/252/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana: XXI/142/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Załączniki:
uchw_252.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/242/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Załączniki:
uchw_242.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/247/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsicach
Załączniki:
uchw_247.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/244/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_244.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 2

Numer: XXXIII/254/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2013 r.
Załączniki:
uchw_254.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/245/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumie
Załączniki:
uchw_245.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/251/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
Załączniki:
uchw_251.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXII/239/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Załączniki:
uchw_239.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXII/240/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
Załączniki:
uchw_240.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 23  prawy
Początek strony