Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXVIII/199/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Katowice, bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zabudowanego, położonego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_199.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 2

Numer: XXIII/160/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: VI/41/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: XXIII/158/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Załączniki:
uchw_158.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2012 , wersja 2

Numer: IX/55/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: I/3/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_iii.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: XLI/300/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana: XXXVIII/278/2013
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019
Załączniki:
uchw_300.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 2

Numer: XXVIII/208/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołczyn w latach 2013-2017
Załączniki:
uchw_208.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XXII/152/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana: XLI/331/2010
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Załączniki:
uchw_152.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.04.2013 , wersja 2

Numer: XL/295/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana: XXXIX/281/2014
o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Załączniki:
uchw_295.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: XIII/75/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
 

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Załączniki:
uchw_75.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XLI/303/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_303.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XIII/74/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana: III/17/2010
 

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XIX/125/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Kluczbork w sprawie powierzenia Gminie Kluczbork zadań w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_125.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: III/13/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscwego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/270/2002 z dnia 25.04.2002 r.
Załączniki:
uchw_13.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 23  prawy
Początek strony