Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXII/235/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana: XXVI/185/2012
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_235.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXII/233/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Wołczyn w latach 2013-2017
Załączniki:
uchw_233.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 2

Numer: XXXII/238/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
uchw_238.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXII/236/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
uchw_236.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXII/237/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana: XXVI/187/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
uchw_237.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXII/234/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
uchw_234.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 1

Numer: XXX/225/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana: XXVII/195/2012
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/226/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_226.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/231/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_231.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/220/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_220.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/229/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_229.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/230/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_230.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/232/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_232.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/227/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_227.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/221/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Kluczborku środków finansowych ze
środków stanowiących dochody własne Gminy Wołczyn z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną
za ponadnormatywny czas służby
Załączniki:
uchw_221.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 23  prawy
Początek strony